50,000 VND đồng

Cơ sở sản xuất: Hợp tác xã Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Bột gạo an toàn, nước, muối.

Trọng lượng: 1kg